SPONSORS

Boomkwekerij H. Kwint

Bethe & Hoogenboom Netwerk Notarissen

Van Blijderveen b.v.

G-Gym - Special Gtm

G-Gym is de overkoepelende naam voor gymnastiek voor personen met een beperking.
Voor alle mensen die niet in een reguliere groep kunnen sporten kan G-Gym uitkomst bieden. De deelnemers hebben een beperking, mogelijk in combinatie met bijvoorbeeld ADHD of een aan het autistisch spectrum verwante stoornis (A.S.S.).

G-Gym richt zich op de motorische ontwikkeling en bewegingspatronen. Vanuit de basis van plezier en zelfvertrouwen wordt er gewerkt aan het verbeteren van de motoriek en het uitbreiden van bewegingspatronen.
Bewegen, spelen en sporten is van grote betekenis voor de ontwikkeling;
  • De fysieke ontwikkeling (gezondheid)
  • De mentale ontwikkeling (eigenwaarde)
  • De sociale ontwikkeling (eigenwaarde in relatie met de ander, weerbaarheid)
  • De cognitieve ontwikkeling (kennis)
Redenen waarom G-Gym goed is;
  • G-Gym geeft je de kans om je verder te ontwikkelen
  • Iedereen schittert op zijn/haar eigen niveau
  • Je maakt vrienden en leert sociale contacten te leggen
  • Je gaat uitdagingen aan en gaat je grenzen verleggen
  • Je ontwikkelt vaardigheden die je ook in het persoonlijke leven kunnen helpen
  • Het is een prachtige sport waar je echt van kunt genieten
Door de kleine groep maximaal 8/10 deelnemers en 2 begeleiders, is er veel aandacht en kunnen de oefeningen aangepast worden aan het niveau van de sporters. Op deze manier kan iedereen bewegen op eigen tempo en eigen niveau.
De les begint met een warming-up.

Tijdens de les wordt er aandacht besteed aan motorische ontwikkeling d.m.v. vangen, klimmen, springen, rollen, schommelen, zwaaien en nog veel meer.
Afgesloten wordt er met een cooling-down.